Beeldend schrijven

bron: Cor Hospes, copy paste uit zijn nieuwsbrief

“Beeldend schrijven. Emoties oproepen die je lezers kunnen voelen en horen. Landschappen visualiseren met een paar rake woorden. Personages kenmerken met een of twee treffende handelingen.

Knap.

Beeldend schrijven begint al met de werkwoorden die je kiest.

Neem de zin: Hanneke loopt over straat.

Kun jij je daar iets bij voorstellen. Over hoe zij precies loopt? Lopen kan immers van alles betekenen. Drentelt zij? Zwalkt zij? Huppelt zij? Rent zij?

Lopen is een saai werkwoord. Het zegt niks over hoe Hanneke dat doet.

Maak een werkwoord specifieker. Kies een werkwoord dat vertelt hoe Hanneke loopt, zodat je lezers Hanneke meteen voor zich zien, op straat. Kies een beeldend werkwoord.

Bonus: als je kiest voor een beeldend werkwoord, elimineer je vanzelf bijwoorden en slingerbijzinnen.

Hanneke loopt over straat, zwalkend van de ene prullenbak naar de andere.

Hanneke zwalkt over straat (van de ene prullenbak naar de andere).

Simpel eigenlijk.

Saaie werkwoorden die een beweging, geluid of gevoel dienen uit te drukken, doen dat niet. Lopen is er zo een. Kijken is er zo een. Praten is er zo een. Rijden is er zo een. Ze kunnen van alles betekenen, en vertellen daarom niks.

Hanneke kijkt uit het raam.

Hanneke loert door het raam.

Hanneke praat.

Hanneke lispelt.

Hanneke rijdt in een auto.

Hanneke scheurt in een auto.

Lopen, kijken, praten, rijden, gaan, staan, worden.

Saaie werkwoorden vertragen een tekst. Omdat ze vragen oproepen. Beeldende werkwoorden verlevendigen die. Omdat ze je lezers meenemen. En dat is wat je met elke tekst wilt doen.”

Tone of voice

Tone of voice guidelines
1 It Makes You Human
2 It Helps You Cut Through
3 It Replaces Face-to-Face Communication
4 It Builds Authority
5 It Gives You Focus
6 It Makes You Different

12 Elements of Tone
1 Word length
2 Sentence length
3 Tempo
4 Pronouns
5 Conciseness
6 Jargon
7 Buzzwords
8 Clich├ęs
9 Contractions
10 Colloquialisms
11 Obscure words
12 Mistakes and rule-breaking

WP_Acrolinx_Your_Tone