Exponentiële organisaties simpel uitgelegd waarom dit de toekomst is

Een Exponentiële Organisatie (ExO) wat is het en waarom je dit in de gaten moet houden. Denk aan Airbnb, Uber, Github en ook aan Google, Amazon, Apple, GE en Walt Disney Company.

ExO zijn niet alleen nieuwe organisaties, ook bestaande bedrijven omarmen dit en transformeren zichzelf naar een ExO met hun blik op de toekomst in plaats van het succes uit het verleden.

Kort en bondig, simpel en eenvoudig uitgelegd zonder ingewikkelde modellen, moeilijke woorden en slides. Met dank aan de bronnen van Yuri van Geest, Marco Derksen en wikipedia.com.

Uitleg ‘exponentieel’
Om te starten, wat is ‘exponentieel’, dat is ‘een groei die evenredig is aan de eigen omvang. Iedere grootheid die elk jaar (of elke maand, dag, uur, etc.) met hetzelfde percentage groeit, ondergaat een exponentiële groei’.

Begrijpbaar voorbeeld van exponentiële groei: je hebt een cel en na een uur deelt de cel zich in tweeën. Na een uur splitsen deze twee cellen zich ook weer in tweeën. Dan krijg je 1, 2, 4, 8, 16, 32, … cellen. Elk uur wordt het aantal vermenigvuldigd met hetzelfde getal. (bron)

Dit is wat anders dan alleen maar een snelle groei. zie ook de wet van Moore.

Een ExO is een organisaties die 10 x sneller produceert, 10 x betere producten leveren of 10 x grotere winst per werknemer maakt dan de gemiddelde organisatie in hun branche.

Wat is er anders
Ze opereren anders dan de grote traditionele organisaties en corporaties die vast denken in structuren en processen gebaseerd op het succes in het verleden, geënt op sturing en controle. Deze ExO is innovatief, slim en agile vol vertrouwen.

Het DNA is digital en beweegt flexibel en snel mee met de nieuwste technologieën. Deze ExO heeft een basis in ‘sharing’ in plaats van ‘bezitten’. Door de integrale toepassing van onder andere communities, big data, slimme algoritmes en nieuwe technologieën kunnen zij exponentieel groeien.

De kern is MTP
De kern van een ExO is de ‘MTP’, de doelstelling van een organisatie. MTP staat voor ‘Massive Transformative Purpose’, eenvoudig vertaald: een hoger doel om iets radicaal te veranderen. En daarmee is het doel van deze organisatie niet de winst uitgedrukt in geld.

Zij denken groot en voegen een andere, echtere en oprechtere, waarde toe.

Voorbeelden van de MTP van ExO
TED: ‘Ideeën die het waard zijn om te verspreiden’
Google: ‘Alle informatie in de wereld ordenen’
GoPro: ‘Mensen helpen bij het vastleggen en delen van hun meest waardevolle ervaringen’
Singularity University: ‘Op een positieve manier een miljard mensen beinvloeden’
Studio Roosengaarde: ‘De wereld verrijken met technopoëzie om hem menselijker en mooier te maken’
Coca-Cola: ‘Refresh the world’

Waarom is ExO zo interessant
Door digital en innovatie verandert de wereld in een razendsnel tempo. Niet alleen producten en diensten, ook de mindset en de manier waarop wij mensen met elkaar omgaan. Dat heeft invloed op hoe we zaken doen en hoe we werken, wat we verwachten, wat we belangrijk vinden en waar we ons geld aan uitgeven. In steeds kortere tijd veranderen wij en passen we ons aan de nieuwe omstandigheden aan.

Bestaande paradigma’s en gevestigde bedrijven verdwijnen om plaats te maken voor nieuw en innovatief, inspelend op de behoefte van de consument en de markt. In een tempo dat we tot nu nog niet voor mogelijk hadden gehouden en tegelijkertijd beseffen we het ons niet eens.

ExO weten als nooit te voren in zeer korte tijd in te spelen op deze veranderende behoefte van de markt en mens, om daar dan een naadloos passend dienst of product voor te lanceren. Deze behoefte van de klant staat centraal in plaats van het commerciële dollar en businessmodel. Juist door deze andere filosofie en benadering, luistert de organisatie naar de klant en speelt zij snel en flexibel in op de aangepaste wensen en eisen. Vaak nog voordat de klant dat zelf beseft.

Waarde toevoegen
‘In the end’, marketing technisch is het voor nu toch nog ‘about the money’ en zijn veel organisaties nog steeds hier om geld te verdienen. Naast de MTP is een financieel inkomen ook voor een ExO wel degelijk belangrijk.

Wel met het subtiele verschil dat het niet om de winstmaximalisatie gaat, maar om de realisatie van het hogere doel waar een inkomen voor nodig is. Degene die het beste en snelste weet in te spelen op de behoefte van de consument en de markt, verdient de dollars, euros en andere wereldwijde valuta’s.

Al eerder in dit artikel vermeld, ExO’s denken groot en voegen een andere, echtere en oprechtere, waarde toe die gelukkig niet uit te drukken is in geld.

Lees meer over Exponentiële Organisaties
Bovenstaande is een korte bondige samenvatting van het gedachtengoed van de auteurs van het boek ‘Exponentiële organisaties‘. In mijn stuk heb ik hopelijk de kern geraakt, maar ook veel details en de uitleg achterwege gelaten. Het is dan ook niet mijn doel om ExO uit te leggen in deze post, wel om jullie te triggeren wat het is en om hier vooral meer over te lezen.

Bronnen
http://www.slideshare.net/vangeest/exponential-organizations-h (zie ook hierboven)
http://koneksa-mondo.nl/2014/10/13/exponentiele-organisaties-zijn-10x-sneller-beter-en-goedkoper-exo/

Of bestel het boek, de Nederlandse vertaling is uitstekend.

Yuri-van-geest-Presentatie

Fotocredit http://www.businesscontact.nl/yuri-geest-lanceert-exponentiele-organisaties/

Comments are closed.