Beeldend schrijven

bron: Cor Hospes, copy paste uit zijn nieuwsbrief

“Beeldend schrijven. Emoties oproepen die je lezers kunnen voelen en horen. Landschappen visualiseren met een paar rake woorden. Personages kenmerken met een of twee treffende handelingen.

Knap.

Beeldend schrijven begint al met de werkwoorden die je kiest.

Neem de zin: Hanneke loopt over straat.

Kun jij je daar iets bij voorstellen. Over hoe zij precies loopt? Lopen kan immers van alles betekenen. Drentelt zij? Zwalkt zij? Huppelt zij? Rent zij?

Lopen is een saai werkwoord. Het zegt niks over hoe Hanneke dat doet.

Maak een werkwoord specifieker. Kies een werkwoord dat vertelt hoe Hanneke loopt, zodat je lezers Hanneke meteen voor zich zien, op straat. Kies een beeldend werkwoord.

Bonus: als je kiest voor een beeldend werkwoord, elimineer je vanzelf bijwoorden en slingerbijzinnen.

Hanneke loopt over straat, zwalkend van de ene prullenbak naar de andere.

Hanneke zwalkt over straat (van de ene prullenbak naar de andere).

Simpel eigenlijk.

Saaie werkwoorden die een beweging, geluid of gevoel dienen uit te drukken, doen dat niet. Lopen is er zo een. Kijken is er zo een. Praten is er zo een. Rijden is er zo een. Ze kunnen van alles betekenen, en vertellen daarom niks.

Hanneke kijkt uit het raam.

Hanneke loert door het raam.

Hanneke praat.

Hanneke lispelt.

Hanneke rijdt in een auto.

Hanneke scheurt in een auto.

Lopen, kijken, praten, rijden, gaan, staan, worden.

Saaie werkwoorden vertragen een tekst. Omdat ze vragen oproepen. Beeldende werkwoorden verlevendigen die. Omdat ze je lezers meenemen. En dat is wat je met elke tekst wilt doen.”

Schrijven

Handige tips voor B1 begrijpelijk schrijven

1. Het begint met je maximaal te verplaatsen in de lezer: Begin met wat de lezer wil weten, niet wat jouw organisatie wil vertellen.
2. Weet wat het doel van je tekst is
Bijna altijd is het doel van de tekst je lezer tot actie te brengen. Hij of zij moet iets gaan doen. Of juist niet meer doen.  Elk woord moet helpen het doel te bereiken. Helpt een woord of zin daar niet bij? Laat het weg.
3. Gebruik zoveel mogelijk woorden die (bijna) iedereen kent
4. Maak je zinnen zo kort mogelijk
10 Woorden is lang genoeg, tot 15 woorden mag. Wissel lange en korte zinnen af. Dat vergroot namelijk de leesbaarheid.
Gebruik ook zoveel mogelijk woorden die zinnen verbinden. Voorbeelden zijn omdat, daarom, eerst, daarna, vervolgens.
5. Schrijf actief
Bedenk altijd wie wat doet. Dan hoef je nooit te schrijven dat iets gedaan wordt.
Schrijf dus: De dokter schrijft een recept voor u.
En niet: Er wordt een recept voor u geschreven.
6. Schrijf zo persoonlijk mogelijk: Gebruik ik of wij. Houd het eenvoudig. Breek zinnen af.
7. De opmaak van je tekst maakt het lezen makkelijker
Zeker op websites geldt:
Schrijf korte alinea’s (maximaal 100 woorden);
Schrijf over maximaal één onderwerp per alinea;
Gebruik veel en duidelijke tussenkopjes;
Zorg voor een heldere opbouw en duidelijke samenhang;
De eerste zin is de belangrijkste zin van de alinea.

7 Tips voor begrijpelijk schrijven (op B1 niveau)