Schrijven

Handige tips voor B1 begrijpelijk schrijven

1. Het begint met je maximaal te verplaatsen in de lezer: Begin met wat de lezer wil weten, niet wat jouw organisatie wil vertellen.
2. Weet wat het doel van je tekst is
Bijna altijd is het doel van de tekst je lezer tot actie te brengen. Hij of zij moet iets gaan doen. Of juist niet meer doen.  Elk woord moet helpen het doel te bereiken. Helpt een woord of zin daar niet bij? Laat het weg.
3. Gebruik zoveel mogelijk woorden die (bijna) iedereen kent
4. Maak je zinnen zo kort mogelijk
10 Woorden is lang genoeg, tot 15 woorden mag. Wissel lange en korte zinnen af. Dat vergroot namelijk de leesbaarheid.
Gebruik ook zoveel mogelijk woorden die zinnen verbinden. Voorbeelden zijn omdat, daarom, eerst, daarna, vervolgens.
5. Schrijf actief
Bedenk altijd wie wat doet. Dan hoef je nooit te schrijven dat iets gedaan wordt.
Schrijf dus: De dokter schrijft een recept voor u.
En niet: Er wordt een recept voor u geschreven.
6. Schrijf zo persoonlijk mogelijk: Gebruik ik of wij. Houd het eenvoudig. Breek zinnen af.
7. De opmaak van je tekst maakt het lezen makkelijker
Zeker op websites geldt:
Schrijf korte alinea’s (maximaal 100 woorden);
Schrijf over maximaal één onderwerp per alinea;
Gebruik veel en duidelijke tussenkopjes;
Zorg voor een heldere opbouw en duidelijke samenhang;
De eerste zin is de belangrijkste zin van de alinea.

7 Tips voor begrijpelijk schrijven (op B1 niveau)

Comments are closed.